Dlaczego warto docieplać?
Partner PONE Program Ograniczenia Niskiej Emisji
Kompleksowe usługi ogólno-budowlane

Ostatnie realizacje

Budynki wielorodzinne

Budynki wielorodzinne

data realizacji: 2014
miejsce: Krupski Młyn
zastosowany materiał: Materiały Firmy CERESIT
czytaj więcej

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Nasza firma występuje jako sprawdzony Wykonawca w ramach Programów Ograniczenia Niskiej Emisji.

W chwili obecnej świadczymy nasze usługi w zakresie termomodernizacji w ramach PONE na obszarze gmin Zabrze i Piekary Śląskie. Programy na obszarach tych realizują Urzędy Miast we współpracy z Operatorem - AT Group S.A. (dawniej Agencją Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A.) Więcej informacji na temat programów mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej www.niskaemisja.pl.

Programy ONE są realizowane w celu ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, głównie poprzez modernizacje kotłowni w budynkach jednorodzinnych, ale również poprzez ich termoizolację, czyli docieplenie ścian, stropów, dachów, piwnic, jak również wymiana stolarki okiennej. Właśnie w tym zakresie posiadamy bogate doświadczenie poparte wielona referencjami.

W związku z dofinansowaniem inwestycji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy każdej termomodernizacji wymagane jest wykonanie uproszczonego audytu energetycznego. Takie audyty przygotuje dla państwa Operator programu. Celem uproszczonego audytu jest obliczenie wymaganej grubości docieplenia, tak, aby spełnić wymagania postawione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przewiduje następujące poziomy współczynnika przewnikalności cieplnej. Przy wykonywanym dociepleniu ściany maksymalna wartość U, czyli współczynnika przenikania ciepła może wynosic 0,30 dla ścian i stropodachów.